Tuesday, 11 March 2014

พิมพ์ตัวอักษรและใส่เงา ใน Photoshop (ต่อ) , By Easy Com

จากหน้าแรกเราได้พิมพ์ตัวอักษรกันไปแล้ว
ทีนี้เราก็จะมาตกแต่งตัวอักษรของเราด้วยเงาและสีสันรูปแบบต่าง ๆ  ค่ะ


พิมพ์ตัวอักษรและใส่เงา ใน Photoshop, P.2,  By Easy Com
พิมพ์ตัวอักษรและใส่เงา ใน Photoshop, P.2,  By Easy Com
 

No comments:

Post a comment