Thursday, 8 September 2016

การใช้โปรแกรมออฟฟิศ 3 โปรแกรม Excel Word PowerPoint (15ชั่วโมง) อบรม 3 ชม./ครั้ง/วัน รวม 5 ครั้ง

คอร์สบุฟเฟต์โปรแกรมออฟฟิศ 3 โปรแกรม Excel Word PowerPoint (15ชั่วโมง) 

กำหนดอบรม เวลา 13:00-16:00 น. อบรม 3 ชม./ครั้ง/วัน รวม 5 ครั้ง  (ทุกสัปดาห์ จันทร์, อังคาร, พุธ , พฤหัส, ศุกร์ )

+Excel เริ่มต้นถึงระดับกลาง 9 ชม.
+Word ระดับต้น 3 ชม.
+Powerpoint ระดับต้น 3 ชม.

รับจำนวนจำกัด **มีเครื่องคอมให้ใช้ในการฝ
ีกอบรมทุกท่าน พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม และเครื่องดื่มอาหารว่าง
ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท


****หมายเหตุ :
____กรณีชวนเพื่อนมาสมัครอบ
รมสองท่านขึ้นไปลดให้ท่านละ 20%

****
ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได
้ โดยส่งข้อความ message เข้ามาในกล่องข้อความเฟซบุค https://facebook.com/ieasycom/ ได้เลยค่ะ
____หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
 ครูน้อย
โทร 0843620912 , Email: nariza@live.com

ท่านที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถจองล่วงหน้า คอร์สในเดือนต่อ ๆ ไปได้ค่ะ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจอง
คอร์สอบรม โดยท่านที่จองคอร์สไว้แล้วหากมีเหตุทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมในรุ่นที่จอง อาจจะขอเข้ามาอบรมร่วมกับผู้อบรมรุ่นต่อไปได้ค่ะ

ส่วนท่านที่สนใจเข้ารับการอ
บรมโปรแกรมอื่น หรือคอร์สอื่น หรือต้องการอบรมตัวต่อตัว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่

No comments:

Post a comment