Thursday, 8 September 2016

EXCEL ระดับต้น 7 ชั่วโมง อบรมสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 17:30 - 20:00 น.

คอร์สอบรม Excel ระดับต้น
เป็นการอบรมพื้นฐานการใช้โปรแกรม Excel สร้างตารางคำนวณ และเครื่องมือพื้นฐานที่ควรทราบในการใช้โปรแกรม Excel ให้มีประสิทธิภาพ 

ท่านที่ผ่านการอบรมคอร์สนี้ จะมั่นใจในการใช้โปรแกรม Excel รวมถึงความรู้ที่ได้รับจะทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้โปรแกรมในระดับที่ลึกขึ้นค่ะ 

อบรม 3 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมงครึ่ง
อบรมเดือนละครั้ง สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ในวันอังคาร,พุธและพฤหัสบดี  เวลา 17:30 - 20:00 น.
สถานที่ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ iEasyCom ชั้น 1 ห้างหัวหมากทาวน์เซนเตอร์ (บิ๊กซีหัวหมาก) ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

อบรมตัวต่อตัว หรือรุ่นละไม่เกิน 5 ท่าน  **มีเครื่องคอมให้ใช้ในการฝกอบรมทุกท่าน พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม และเครื่องดื่มอาหารว่าง
ค่าอบรมเพียงท่านละ 2,975 บาท

****หมายเหตุ :
____กรณีชวนเพื่อนมาสมัครอบ
รมสองท่านขึ้นไปลดให้ท่านละ 20%


ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได
้ โดยส่งข้อความ message เข้ามาในกล่องข้อความเฟซบุค https://facebook.com/ieasycom/ ได้เลยค่ะ
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ครูน้อย
โทร 0843620912 , Email: nariza@live.com

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
สามารถจองล่วงหน้าได้ค่ะ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจอง
คอร์สอบรม โดยท่านที่จองคอร์สไว้แล้วหากมีเหตุทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมในรุ่นที่จอง อาจจะขอเข้ามาอบรมร่วมกับผู้อบรมรุ่นต่อไปได้ค่ะ

ส่วนท่านที่สนใจเข้ารับการอ
บรมโปรแกรมอื่น หรือคอร์สอื่น หรือต้องการอบรมตัวต่อตัว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่

No comments:

Post a comment