Thursday, 8 September 2016

อบรมพิมพ์สัมผัสไทย ด้วยคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Word) (18ชั่วโมง) (อบรม 9 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง)

คอร์สอบรมพิมพ์สัมผัสไทย ด้วยคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Word) (18ชั่วโมง อบรม 9 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง) 

ในการอบรมพิมพ์สัมผัสภาษาไทยนี้ 
ผู้เรียนจะได้หัดใช้โปรแกรม Word ขั้นพื้นฐานไปด้วย

กำหนดอบรม ในช่วงเย็นของวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ดังนี้ 

เวลา 15:00-17:00 น. 

สถานที่ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ iEasyCom ชั้น 1 ห้างหัวหมากทาวน์เซนเตอร์ (บิ๊กซีหัวหมาก) ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

รับจำนวนจำกัด **มีเครื่องคอมให้ใช้ในการฝกอบรมทุกท่าน พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม และเครื่องดื่มอาหารว่าง
ค่าอบรมเพียงท่านละ 2,550 บาท

****หมายเหตุ :
____ท่านที่ลงอบรมคอร์สพิมพ
์สัมผัสไทยและอังกฤษ ซึ่งอบรมวันเดียวกันแต่ละเวลาในคราวเดียวกัน ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับคอร์สพิมพ์สัมผัสอังกฤษ ลด 20%
-(ปกติส่วนลดสำหรับผู้ลงเรี
ยนคอร์สต่อไปจะลดให้เพียง 10 % เท่านั้น)
____และยังสามารถใช้ส่วนลดก
รณีชวนเพื่อนมาสมัครอบรมสองท่านขึ้นไปลด 20% ได้ด้วย
****

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได
้ โดยส่งข้อความ message เข้ามาในกล่องข้อความเฟซบุค https://facebook.com/ieasycom/ ได้เลยค่ะ
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ครูน้อย
โทร 0843620912 , Email: nariza@live.com


ท่านที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถจองล่วงหน้า คอร์สในเดือนต่อ ๆ ไปได้ค่ะ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจอง
คอร์สอบรม โดยท่านที่จองคอร์สไว้แล้วหากมีเหตุทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมในรุ่นที่จอง อาจจะขอเข้ามาอบรมร่วมกับผู้อบรมรุ่นต่อไปได้ค่ะ

ส่วนท่านที่สนใจเข้ารับการอ
บรมโปรแกรมอื่น หรือคอร์สอื่น หรือต้องการอบรมตัวต่อตัว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่

No comments:

Post a comment