Saturday, 13 May 2017

อบรม Excel ตัวต่อตัว หรือโปรแกรม word powerpoint ฯลฯ สถานที่อบรม ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ iEasyCom ชั้น 1 ห้างหัวหมากทาวน์เซนเตอร์ (บิ๊กซีหัวหมาก) ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และรับอบรมให้พนักงานหน่วยงานนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล และใกล้เคียง

อบรม Excel ตัวต่อตัว หรือโปรแกรม word powerpoint ฯลฯ สถานที่อบรม ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ iEasyCom ชั้น 1 ห้างหัวหมากทาวน์เซนเตอร์ (บิ๊กซีหัวหมาก) ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 และรับอบรมให้พนักงานหน่วยงานนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล และใกล้เคียง


*หลักสูตรยอดนิยม 1* 
Excel กึ่งแอดว้านซ์ ตาราง+สูตรคำนวณเบื้องต้น +ฟังก์ชันที่นิยม 9ชม./3,375บาท 

*หลักสูตรยอดนิยม 2 ** 
รวมคอร์ส 3 โปรแกรม (Excel, word , powerpoint) 15 ชม./5,500 บาท 

หลักสูตรอื่น ๆ โปรดสอบถาม 


อบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ สถานที่อบรม ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ iEasyCom ชั้น 1 ห้างหัวหมากทาวน์เซนเตอร์ (บิ๊กซีหัวหมาก) ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


รับสอนทั้งในและนอกสถานที่ รับอบรมพนักงานสำหรับหน่วยงานองค์กรบริษัทที่ต้องการจัดอบรมพนักงาน 

เน้นสอนตัวต่อตัว 

เราสอนท่านให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามที่ท่านต้องการ ยินดีรับสอนกับทุกวัย เช่น เด็ก (เตรียมความพร้อมให้ลูกหลานท่าน), ทั้งวัยเรียน ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม, ผู้สูงอายุหรือแม่บ้านหรือพ่อบ้าน (ต้องการเรียนเพื่อไว้ทำงานหรือไว้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนไร้พรมแดน ในเวลาว่าง), พนักงาน เจ้าของกิจการ ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้เป็นที่ประทับใจของนายจ้าง และผู้มาติดต่อกิจการ 
ยินดีสอนเสริมให้แก่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ 


รับสอนกลุ่มองค์กร ที่ต้องการเพิ่มทักษะ ความรู้ให้พนักงาน รับสอนเป็นกลุ่ม ตามหน่วยงานต่าง ๆ 

เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้เมนู คำสั่งใน windows การแก้ปัญหา บำรุงรักษาระบบเบื้องต้น การป้องกันไวรัส 

เรียนรู้การใช้ อินเตอร์เน็ต การใช้งานเครือข่ายมีสาย ไร้สาย บลูทูธ 

เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมเพื่อพิมพ์งานเอกสาร เช่น word ทั้งการพิมพ์เอกสาร การทำตารางในเอกสาร การตกแต่งเอกสาร 

เรียนรู้โปรแกรมคำนวณ เช่น excel พื้นฐานการทำตาราง ตกแต่งตาราง การใช้ฟังก์ชันอย่างง่าย 

เรียนรู้โปรแกรมตกแต่งภาพ รีทัช แต่งท้องฟ้า สีสะท้อน 


#หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน 
เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิธีใช้งานระบบปฏิบัติการ OS Window 
เพิ่มเติมวิธีบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาการใช้งาน กรณีโปรแกรมรวนหรือมีไวรัสด้วย 


#หลักสูตร word เบื้องต้น การสร้างเอกสาร จัดหน้า สั่งพิมพ์ รวมถึงการใช้คีย์ลัดช่วยในการทำงานทั่วไป 

#หลักสูตร excel เบื้องต้น การใช้คีย์ลัดช่วยในการทำงานทั่วไป การสร้างตาราง สร้างกราฟ การใช้สูตรเบื้องต้นที่นิยมใช้ทั่วไป 

#หลักสูตร powerpoint เบื้องต้น การแทรกออปเจคในสไลด์ การสั่งรูปแบบให้ออปเจคเข้าหรือออก เพื่อความหลากหลายและดึงดูดใจในการชม การแทรกเสียง วีดีโอ 

#หลักสูตร Access เบื้องต้น การสร้างฐานข้อมูล การนำเข้าฐานข้อมูล การสร้างเอกสารเพื่อสร้างจดหมายเวียน Mail-merge 


นอกจากหลักสูตร พื้นฐานเบื้องต้นที่กล่าวมาแล้ว เรายังมีหลักสูตร Advance สำหรับท่านที่ต้องการต่อยอดความรู้ โดยเฉพาะ Excel Powerpoint และ Access 

# หลักสูตร การใช้งาน อินเตอร์เน็ตเพื่อการประกอบการ การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
# หลักสูตร ตกแต่ง ตัดภาพ ด้วยโปรแกรม PhotoScape และ GimP ซึ่งเป็นฟรีแวร์ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ 


การเรียนตามหลักสูตรข้างต้นเหมาะกับใคร : 
- นักเรียน นักศึกษา, 
- ผู้หางานทำที่ต้องการเพิ่มทักษะเพื่อใช้ในการสอบเข้าทำงาน , 
- ผู้ที่มีงานทำแล้วต้องการเพิ่มทักษะการทำงานให้ทำได้รวดเร็ว สวยงาม ประทับใจเจ้านายมากขึ้น , 
- ผู้ประกอบการ เพื่อสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการไว้ตรวจงานหรือสั่งงานลูกน้องได้เต็มที่กว่าเคย, 
- ผู้ที่ต้องการหารายได้ทางอินเตอร์เน็ต ด้วย e-commerce , 
- ผู้สูงอายุ แม่บ้าน คนว่างงาน ผู้อยู่บ้านเฉย ๆ คนขี้เหงา เสริมความรู้ไว้ท่องโลกไซเบอร์ โซเชียลมีเดีย 
คุยกับลูกหลาน คนรู้จัก ที่อยู่ห่างไกลกัน 

สถานที่อบรม ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ iEasyCom ชั้น 1 ห้างหัวหมากทาวน์เซนเตอร์ (บิ๊กซีหัวหมาก) ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ  หรือให้ไปสอนนอกสถานที่ ที่หน่วยงานยินดีค่ะ 

วัน เวลา เรียน : แล้วแต่นัดหมาย เรียนได้ทุกวัน 
(กรุณาจองวันเวลาล่วงหน้า เพื่อไม่ชนคิวกับท่านอื่น) โดยไม่จำเป็นต้องเรียนติดต่อกันจนจบหลักสูตร 
ในคราวเดียว แต่การเรียนในครั้งหนึ่งไม่ควรน้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหาหลักสูตร 


การชำระเงิน : 
ลงเรียนเป็นคอร์ส ชำระเต็มจำนวนค่าคอร์สในวันแรกที่เรียน หรือจ่ายเป็นค่าจองวันเวลาเรียน 1,000 บาท 


http://www.ieasycom.com/ 
https://www.facebook.com/iEasyCom/ 


สอบถามเพิ่มเติม : ครูน้อย โทร: 0843620912 
E-mail: nariza@live.com 

Line : @ieasycom 

หมายเหตุ: นอกจากการอบรมตามหลักสูตรข้างต้นแล้ว ยังรับงานการทำPowerpoint การหาข้อมูลทำโครงงาน วิทยานิพนธ์ทางอินเตอร์เน็ต การตกแต่งรูปภาพเข้าเว็บไซต์ ให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรม excel ในการคำนวณหรือทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ออกแบบโลโก้ ออกแบบสติ๊กเกอร์ และอื่น ๆ โดยอัตราค่าบริการไม่แพงค่ะ

No comments:

Post a comment