Tuesday, 15 August 2017

ตั้งค่ารูปแบบของเมนูเริ่ม (Start Menu) ให้เปิดทำงานเต็มหรือไม่เต็มจอ


ตั้งค่ารูปแบบของเมนูเริ่ม (Start Menu)  ให้เปิดทำงานเต็มหรือไม่เต็มจอ

     เมนูเริ่ม (Start Menu) ตรงมุมล่างซ้ายสุดของหน้าจอ Windows เป็นเมนูที่สำคัญ เพราะการเริ่มทำงาน
กับคอมพิวเตอร์ ตั้งค่าหรือเปิดใช้โปรแกรม รวมถึงการปิดการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องทำงานผ่านเมนูเริ่ม (Start Menu) นี้
     แต่ในการทำงานกับ Windows 10 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด หลายท่านรู้สึกไม่คุ้นเคยกับการเปิดใช้เมนูเริ่ม (Start Menu) เพราะเมื่อคลิกเปิดเมนูเริ่ม (Start Menu) ขึ้นมา เมนูมีการเปิดแบบเต็มจอไม่เห็นหน้า Desktop หรือโปรแกรมที่เปิดใช้งานค้างอยู่ ดังเช่นที่เคยเป็นใน
Windows รุ่นก่อน ๆ
      การทำให้เมนูเริ่ม (Start Menu) เปิดเพียงบางส่วนอยู่ด้านซ้ายของจอเช่น
รุ่นเดิม จึงเป็นสิ่งที่มีผู้ใช้หลายท่านต้องการ ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการตั้งค่า
กำหนดรูปแบบของเมนูให้เปิดทำงานเต็มหรือไม่เต็มจอก็ได้ ขั้นตอนการตั้งค่าตามเนื้อหาต่อจากนี้หวังว่าทุกท่านจะมีความสุข ไม่หงุดหงิดกับหน้าเมนูเริ่มที่ไม่คุ้นเคยกันแล้วนะคะ


ติดต่อเป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 
ได้ที่ นริสา  นวมจิตต์  E-mail: nariza@live.com

No comments:

Post a comment