Wednesday, 24 January 2018

แอพ e-Accounting ทำบัญชีและงบการเงินง่ายขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจเปิดแอพ e-Accounting หนุนเอสเอ็มอีทำบัญชีและงบการเงินง่ายขึ้น

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน (ไอเน็ต) และ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด มหาชน เปิดตัวและเริ่มเปิดให้ใช้บริการโปรแกรมทำบัญชีอิเล็กทรอกนิกส์สำหรับเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ e-Accounting for SMEs

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพได้ฟรี ใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ใช้งานง่ายๆทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ ทำให้เอสเอ็มอีสะดวกขึ้น ยังสามารถอัพโหลดข้อมูลไว้และใช้งานผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (ระบบคลาวด์) ระบบนี้มีจุดเด่นคือเป็นไปตามมาตรฐานการทำบัญชี ลิ้งค์ข้อมูลส่งเป็นงบการเงินได้ เบื้องต้นสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น e-Accounting ผ่านทางเว็บไซต์ของทั้ง 5 หน่วยงานพันธมิตรดังกล่าวได้ และในอนาคตกำลังจะขยายช่องทางการดาวน์โหลดให้เอสเอ็มอีเข้าถึงได้มากขึ้น
ทั้งนี้ เอสเอ็มอีสามารถใช้ e-Accounting ทำงานได้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการค้าจนถึงการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน ช่วยพัฒนาศักยภาพของเอสเอ็มอี ให้สามารถประเมินสถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งของเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบรองรับเทคโนโลยีทั้งปัจจุบันและในอนาคต เชื่อมโยงกับระบบการส่งงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร และระบบอี-เพย์เมนท์ของธนาคาร ภายใต้โครงการแผนแม่บทอี-เพย์เมนท์แห่งชาติ ที่จะเป็นการผลักดันและเตรียมความพร้อมธุรกิจเอสเอ็มอีให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
e-Accounting for SME (ชื่อเดิมคือ CBS-online) เป็นความร่วมมือระหว่าง สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบบัญชีที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานสากล ซึ่งจะสะท้อนถึงศักยภาพและช่วยยกระดับคุณภาพให้ธุรกิจจนสามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
จึงได้จัดทำ Solution ชื่อ e-Accounting for SME Solution เพื่อรองรับธุรกิจซื้อมาขายไป และบริการ ,ทำงานได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ทั้งการเก็บข้อมูลการขายและการจ่ายเงิน โดยผู้ใช้งานไม่ต้องรู้บัญชี ได้รายงานเพื่อช่วยการบริหารกิจการได้รวดเร็ว และยังได้งบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อนำส่งในรูปแบบ DBD e-Filing ได้สะดวก เตรียมรองรับ e-Payment ของธนาคาร 

e-Accounting for SME Solution เหมาะกับกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ใช้งานได้ทั้งบน PC smartphone และ Tablet ทำงานแบบ hybrid ไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ด้วยการ design การทำงานแบบ Messaging ทำให้ SMEs สามารถเก็บข้อมูลไว้กับกิจการได้เอง ไม่จำเป็นต้องมีไอที ได้รับความสะดวกในการทำงานด้วย Cloud technology ที่มีมาตรฐานระดับโลก ให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดต
  
เวอร์ชันปัจจุบัน
3.1.0118-1
 
ต้องใช้ Android
5.0 และสูงกว่า
  
องค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟ
การโต้ตอบกับผู้ใช้, แชร์ข้อมูล, แชร์ตำแหน่ง
  
ให้บริการโดย
Crystal Software Group : CSG mobile team.
 
นักพัฒนาซอฟต์แวร์

No comments:

Post a comment