Friday, 21 September 2018

รายละเอียดการอบรม Excel สำหรับพนักงานในหน่วยงาน In house Training


มีรายงานจากการศึกษาวิจัย ระบุว่า 81% ของธุรกิจทั่วโลกใช้ Excel  บริษัทในระดับมืออาชีพชั้นนำล้วนมีพนักงานที่มีทักษะด้าน Excel ที่ยอดเยี่ยม   ทั้งนี้ พนักงานโดยทั่วไปทำงานกับสเปรดชีตมากกว่า 10% ในชีวิตการทำงาน  สำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาใช้ Excel กว่า 30% หรือมากกว่า 2.5 ชั่วโมงต่อวัน  แต่ในงานด้านการเงินบัญชีจะใช้งาน Excel มากกว่านั้น

ดังนั้น การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Excel ให้แก่พนักงาน  ทำให้พนักงานใช้โปรแกรมได้
อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและแน่นอนส่งผลดีต่อองค์กรด้วย การพัฒนาทักษะ Excel ให้พนักงาน เป็นวิธีเพิ่มผลิตภาพอย่างง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม วัดผลได้ชัดเจนก่อนและหลังการอบรม
เรามีบริการไปอบรม Excel ที่หน่วยงานท่าน (In-house Training) อัตราเริ่มต้นที่วันละ 6,500 บาท สำหรับผู้อบรม 1-3 ท่าน และอัตราค่าอบรมปรับเปลี่ยนตามจำนวนผู้เข้าอบรม หลักสูตร ระดับการอบรม ตลอดจนสถานที่(จังหวัด)ที่ให้ไปอบรมด้วยค่ะ

รายละเอียดคอร์ส มีหลายระดับ อยู่ในลิงค์เลยค่ะ
ตอนนี้ลงไว้เพียง Excel นะคะ คอร์สอื่นอยู่ระหว่างเตรียมอัพโหลดค่ะ
แต่หากต้องการรายละเอียดสามารถแจ้งขอมาได้ค่ะรายละเอียดที่..
https://www.ieasycom.com/p/in-house.html?m=1

No comments:

Post a comment