Sunday, 11 November 2018

การหลีกเลี่ยงการแสดงค่า Error ด้วยฟังก์ชัน IFERROR - Excel Training

Excel Training
-การหลีกเลี่ยงการแสดงค่า Error ด้วยฟังก์ชัน IFERROR

เป็นเทคนิคในการเขียนสูตรในแบบฟอร์ม ไม่ให้โชว์ค่า Error จากการคำนวณ และยังไม่ทำให้สูตรในส่วนอื่นต้องเสียไปด้วย
ตามภาพในคลิป จะเห็นว่าถ้าสูตรแสดงค่า Error ส่วนที่เป็นผลรวม(ด้านล่างของแบบฟอร์ม) ก็คำนวณไม่ได้ไปด้วย แต่เมื่อเขียนสูตรให้หลีกเลี่ยงการแสดงค่า Error ส่วนผลรวมก็สามารถคำนวณได้

ท่านที่ดูคลิปแล้วสงสัยตรงส่วนไหน สอบถามมาได้นะคะ(ทดสอบ Feature - Share live screen ของ Facebook
ปรากฎว่า ไม่สามารถสลับไปมาระหว่างกล้อง กับ Screen ได้ ว่าจะสลับระหว่างหน้าผู้บรรยาย กับ โปรแกรม Excel แต่ทำไม่ได้
ไม่แน่ใจว่าสลับได้หรือไม่ หรือเพียงแค่ครูน้อยใช้ไม่เป็นค่ะ)
คลิปนี้ทดสอบ Feature - Share live screen ของ Facebook
ต้นฉบับเป็น live สดที่ https://web.facebook.com/iEasyCom/vid... ค่ะ

No comments:

Post a comment