Monday, 4 March 2019

"Perfect Excel skill for beginner" (9 ชั่วโมง) คอร์สพิเศษ สำหรับชาวเชียงใหม่ : อบรม 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง

"Perfect Excel skill for beginner" (9 ชั่วโมง)
คอร์สพิเศษ สำหรับชาวเชียงใหม่
:
อบรม 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.  ในวันที่ 13,14 และ 15 มีนาคม นี้
:
สถานที่อบรม ชั้น 2 อาคารเลขที่ 75/5 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ถนนหลังปริ๊นซ์)
:
เพียงท่านละ 2,200 บาทเท่านั้น
:
สอบถามเพิ่มเติม /จองเข้ารับการอบรมได้ที่ :
ครูน้อย
โทร/ไลน์: 0843620912
E-mail: nariza@live.com
Facebook page : http://www.facebook.com/ieasycom
เว็บไซต์ http://www.ieasycom.com

No comments:

Post a comment