บทความ/วิดิโอความรู้ด้าน IT

แนะนำติดตามวิดีโอประกอบการอบรมอื่น ๆ ได้ที่ http://youtube.com/c/Ieasycom


1.การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

   1.1การตั้งค่าให้แสดงคำบรรยาย (Subtitles) ประกอบในคลิป YouTube 

ทำได้ง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.คลิกที่ปุ่มการตั้งค่า (Setting) อยู่ที่มุมด้านล่างขวาของคลิป 
2.คลิกที่เมนูคำบรรยาย (Subtitles)
3.คลิกตัวเลือกคำบรรยายเป็นภาษาไทย (Thai) หรืออังกฤษ (English) ตามต้องการ
 


2. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

ติดตามบทความ/วิดีโอเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel  ที่นี่เร็ว ๆ นี้


3. การใช้โปรแกรม Microsoft Word

  1. บทความที่ 1  เรื่อง  วิธีตั้งค่าตัวเลขให้มีขนาดเท่ากันทั้งเอกสารวิดีโอ  เรื่อง  วิธีตั้งค่าตัวเลขให้มีขนาดเท่ากันทั้งเอกสาร
  คลิก
                    (อยู่ระหว่างการจัดทำวิดีโอ)

ติดตามบทความ/วิดีโอเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word ที่นี่เร็ว ๆ นี้


4. การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

ติดตามบทความ/วิดีโอเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
  ที่นี่เร็ว ๆ นี้

No comments:

Post a comment