พิมพ์สัมผัส

การพิมพ์สัมผัส  เป็นการฝึกทักษะการพิมพ์แป้นพิมพ์ให้รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนจนชำนาญ 

ในการฝึกพิมพ์สัมผัส  อาจฝึกพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word  หรือฝึกพิมพ์ตามโปรแกรมหัดพิมพ์สัมผัสสำเร็จรูป  หรือฝึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด


ที่ iEasyCom มีหลักสูตรอบรมการพิมพ์สัมผัส  ดังนี้ 


รหัส
หลักสูตร
หลักสูตร
ค่า
ลงทะเบียน
รายละเอียด
typWthen คอร์สอบรม พิมพ์สัมผัส ด้วย Microsoft Word
2in1 ไทยและอังกฤษ และการวางนิ้วเครื่องคิดเลข
36 ชม. ( 18 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ) 
6,000.00
4,500.00
typWthai คอร์สอบรม พิมพ์สัมผัส ภาษาไทย  ด้วย
Microsoft Word  18 ชม. ( 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง )  
3,000.00
2,550.00
typWen คอร์สอบรม พิมพ์สัมผัส ภาษาอังกฤษ และการวางนิ้วเครื่องคิดเลข
 ด้วย Microsoft Word  18 ชม. ( 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง )  
3,000.00
2,550.00
typPthen คอร์สอบรม พิมพ์สัมผัส ด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำเร็จรูป
2in1 ไทยและอังกฤษ และการวางนิ้วเครื่องคิดเลข
36 ชม. ( 18 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ) 
5,000.00
3,200.00
typPthai คอร์สอบรม พิมพ์สัมผัส ภาษาไทย ด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำเร็จรูป
  18 ชม. ( 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง )  
2,500.00
1,700.00
typPen คอร์สอบรม พิมพ์สัมผัส ภาษาอังกฤษ และการวางนิ้วเครื่องคิดเลข
ด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำเร็จรูป  18 ชม. ( 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง )  
2,500.00
1,700.00
typOthai คอร์สอบรม พิมพ์สัมผัส ภาษาไทย ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด OLYMPIA
18 ชม. ( 9 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง )  
3,000.00
2,550.00ค่าลงทะเบียนข้างต้น เป็นอัตราการอบรมทั่วไปที่ศูนย์อบรมฯ หากท่านต้องการให้จัดอบรมเป็นการส่วนตัวเฉพาะท่านหรือเฉพาะกลุ่ม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

การอบรมคอร์สส่วนตัว ตัวต่อตัว เฉพาะกลุ่ม หรืออบรมที่หน่วยงาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

1 comment: