คอร์สอบรม Excel ณ หน่วยงานของท่าน (In-house Training)

ข้อมูลคอร์สอบรม Excel  สำหรับองค์กรที่ต้องการให้ไปอบรม ณ หน่วยงานของท่าน (In-house Training)

อัตราค่าอบรมสำหรับการไปอบรมที่หน่วยงานของท่าน เริ่มต้นที่วันละ 6,500 บาท สำหรับผู้อบรม 1-3 ท่าน และอัตราค่าอบรมปรับเปลี่ยนตามจำนวนผู้เข้าอบรม หลักสูตร ระดับการอบรม ตลอดจนสถานที่(จังหวัด)ที่ให้ไปอบรมด้วยค่ะ 

รายละเอียดคอร์สอยู่ด้านล่างค่ะ 

ตอนนี้ลงไว้เพียง Excel นะคะ คอร์สอื่นอยู่ระหว่างเตรียมอัพโหลดค่ะ
แต่หากต้องการรายละเอียดสามารถแจ้งขอมาได้ค่ะ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่  

ติดต่อ EasyCom
ติดต่อ iEasyCom

รายละเอียด

หนังสือเรียน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอนำเสนอคอร์ส Excel

Link นี้เป็นจดหมายที่ท่านที่ต้องการนำเสนอคอร์สอบรมแก่หน่วยงานของท่าน สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ และหากต้องการรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้
รายละเอียดการอบรม Excel มีหลายระดับ ตามความต้องการ ตามข้อมูลด้านล่าง

คอร์สที่ 1 Excel ระดับพื้นฐาน 6 ชั่วโมง 

                 อบรมการใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน  สร้างตาราง คำนวณในตาราง แทรกกราฟ ทำความเข้าใจกับเซลล์ รูปแบบเซลล์ใน Excel ซึ่งการมีพื้นฐานที่แน่น จะทำให้การต่อยอดในระดับสูงเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

Excel basic (In house)
Excel basic (In house)
****************************

คอร์สที่ 2 Excel ระดับพื้นฐานถึงกึ่งระดับกลาง  6 ชั่วโมงคอร์สนี้ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการให้อบรมแบบรวบรัดตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นกลาง ภายในวันเดียวจบ

Excel 6 ชม. กึ่งระดับกลาง
Excel 6 ชม. กึ่งระดับกลาง (In house)

****************************คอร์สที่ 3 Excel ระดับพื้นฐานถึงระดับ Advanced  12 ชั่วโมง


                     ระยะเวลาอบรม 2 วัน  เนื้อหาตามคอร์สที่มีในระดับต้น เพิ่มการใช้ฟังก์ชันที่นิยมและการสรุปรายงานด้วย Pivot Table

Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 12 ชม.หน้าที่ 1
Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 12 ชม.หน้าที่ 1
Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 12 ชม.หน้าที่ 2
Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 12 ชม.หน้าที่ 2
****************************

คอร์สที่ 4 Excel ระดับพื้นฐานถึงขั้นสูง  18 ชั่วโมง  

                     ระยะเวลาอบรม 3 วัน  คอร์สเจาะลึก นอกจากหัวข้ออบรมที่มีในคอร์สข้างต้นแล้ว ยังเพิ่มฟังก์ชันที่นิยม และการเขียนคำสั่ง VBA เบื้องต้น ด้วย  แต่ยังมีคอร์สที่เจาะลึกกับ Excel มากกว่าคอร์สนี้ หากต้องการรายละเอียดสามารถแจ้งสอบถามมาได้ค่ะ
Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 18 ชม.หน้าที่ 1
Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 18 ชม.หน้าที่ 1

Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 18 ชม.หน้าที่ 2
Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 18 ชม.หน้าที่ 2
Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 18 ชม.หน้าที่ 3
Excel พื้นฐานถึงขั้นสูง 18 ชม.หน้าที่ 3

****************************

หากภาพไม่ชัด หรือต้องการให้จัดส่งให้โดยตรง

แจ้งติดต่อขอให้จัดส่งให้ใหม่ได้ค่ะติดต่อ EasyCom
ติดต่อ EasyCom

Excel ซึ่งปัจจุบันเป็นโปรแกรมที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงาน การพัฒนาทักษะของพนักงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันจะส่งผลดีต่อองค์กรต่อไป  ทาง EasyCom Service and Training Technology center  ที่เดอะมอลล์ 3 ถนนรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ iEasyCom และได้ทำการย้ายมาที่ชั้น 1 ห้างหัวหมากทาวน์เซนเตอร์ (บิ๊กซีหัวหมาก) ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการธุรกิจและดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม MS Office แก่ผู้ที่สนใจ  มีความยินดีในการนำเสนอโครงการจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Excel ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้พนักงานของท่าน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานและการแข่งขันทางธุรกิจของกิจการด้วย   โดยเฉพาะ Excel ที่ใช้อย่างหลากหลายทั้งวิเคราะห์ประเมินผล คำนวณ สรุปรายงาน  ได้มีรายงานจากการศึกษาวิจัย ระบุว่า 81% ของธุรกิจทั่วโลกใช้ Excel  บริษัทในระดับมืออาชีพชั้นนำล้วนมีพนักงานที่มีทักษะด้าน Excel ที่ยอดเยี่ยม   ทั้งนี้ พนักงานโดยทั่วไปทำงานกับสเปรดชีตมากกว่า 10% ในชีวิตการทำงาน  สำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาใช้ Excel กว่า 30% หรือมากกว่า 2.5 ชั่วโมงต่อวัน  แต่ในงานด้านการเงินบัญชีจะใช้งาน Excel มากกว่านั้น  ดังนั้น การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Excel ให้แก่พนักงาน  ทำให้พนักงานใช้โปรแกรมได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและแน่นอนส่งผลดีต่อองค์กรด้วย การพัฒนาทักษะ Excel ให้พนักงาน เป็นวิธีเพิ่มผลิตภาพอย่างง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม วัดผลได้ชัดเจนก่อนและหลังการอบรม
 ทางเรามีความยินดีที่จะเสนอคอร์สอบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Excel ให้พนักงาน (การอบรมที่หน่วยงานของท่าน In-House)  โดยในคอร์สจะมีการทบทวนพื้นฐาน แนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรมได้รวดเร็วขึ้น การคำนวณพื้นฐาน การใช้ฟังก์ชันโดยเฉพาะที่ใช้กันหลากหลาย คือ If  VlookUp Datedif และฟังก์ชันอื่น ๆ  การสรุปรายงานด้วย Chart Pivot Table การทำงานกับ Macro มีการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม 
ระยะเวลาอบรม แบ่งเป็นคอร์ส 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง และ 18 ชั่วโมง ซึ่งคอร์สที่ระยะเวลาเพิ่มขึ้น เนื้อหาการอบรมก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้น รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาหรือหัวข้อให้นำเสนอในเรื่องที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษในการอบรมได้   ทั้งนี้ หากไม่สะดวกจัดการอบรมที่หน่วยงานของท่าน  สามารถส่งพนักงานไปอบรมที่ห้องอบรมหรือสถานที่จัดอบรมอื่น (ที่ทางเราได้จัดขึ้น) ก็สามารถทำได้ มีการอบรมทั้งแบบส่วนตัว และแบบกลุ่ม (สำหรับแบบกลุ่มต้องเป็นไปตามกำหนดการที่จะแจ้งอีกครั้ง) ค่าอบรมจะคิดในอัตราเหมา  ตามจำนวนผู้เข้าอบรม และจำนวนชั่วโมง ในอัตราที่คุ้มค่าเกินราคา
โดยวิทยากรคือ อาจารย์นริสา นวมจิตต์ เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในการทำงานที่เกี่ยวข้องและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในการเป็นวิทยากรอบรมแก่พนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชน มั่นใจได้ว่าการถ่ายทอดความรู้ ทักษะเป็นไปอย่างมืออาชีพได้ผลดีอย่างแน่นอน  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้หน่วยงานชั้นนำของประเทศหลายหน่วยงาน   
และนอกจากคอร์สอบรมการใช้โปรแกรม Excel แล้ว เรายังมีคอร์สอบรมโปรแกรม Word, PowerPoint, Outlook ฯลฯ หากสนใจสามารถขอรับรายละเอียดได้
ขอขอบพระคุณในการสละเวลาพิจารณาจากท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการองค์กรของท่านในอนาคตอันใกล้นี้ 

No comments:

Post a comment